VBN-teamet

Det Digitale Projektbibliotek

Aalborg Universitets projektbibliotek indeholder studerendes kandidatspecialer, bachelorprojekter og Master/MBA afgangsprojekter i fuldtekst. Formålet er via Det Digitale Projektbibliotek at eksponere afgangsprojekter som en meget væsentlig vidensproduktion fra AAU. De registrerede projekter formidles via portalen projekter.aau.dk og er søgbare via Google.

Databasen er opdelt i helt offentligt tilgængelige projekter, campus-tilgængelige semesterprojekter og fortrolige projekter, som ikke er offentligt tilgængelige, da de indeholder personfølsomme eller forretningskritiske oplysninger.

Fra juni 2008 er alle kandidatspecialer, professionsbachelorprojekter og master efter-/videreuddannelsens afgangsprojekter fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale Projektbibliotek.

Digital Eksamen

Studenterprojekterne afleveres i første omgang i Digital Eksamen. Først når et projekt er bestået, vil selve projektet blive synlig i Det Digitale Projektbibliotek.