AAU logo

VBN-teamet

Definition på eksternt samarbejde i studenterprojekter

Der er tale om samarbejde, når der er en formaliseret aftale og kontaktperson tilknyttet projektet.

Der er tale om samarbejde, når der er foregået en dialog mellem de(n) studerende og den eksterne partner, dvs. der er modtaget tilbagemelding fra den eksterne partner, enten mundtligt eller skriftligt.

Eksterne samarbejdspartnere kan være:

  • private virksomheder
  • offentlige institutioner (ikke AAU)
  • foreninger

Enkelt-individer (eksempelvis testpersoner, spørgeskema-respondenter m.m.), som ikke repræsenterer ovenstående, betragtes ikke som eksterne samarbejdspartnere.

Der er ikke tale om samarbejde, hvis den studerende blot har brugt offentlige tilgængelige data, eks. tal hentet fra en virksomheds hjemmeside, uden inddragelse af virksomheden.