VBN-teamet

Forskningsanalyse

VBN-teamet arbejder med forskningsanalyser på forskellige niveauer. Det varierer fra vejledninger på personniveau til årlige afrapporteringer til hele universitetet.

Vi vejleder i publiceringsstrategi, H-index, citationer m.v. for den enkelte forsker, men deltager også gerne i møder også på fakultets- institut- og faggruppeniveau, f.eks. i forbindelse med eksterne evalueringer eller i drøftelser af samfundsmæssig impact.

I løbet af året udarbejder vi for hele universitetet en række standardrapporter med henholdsvis publikationsanalyser og citationsanalyser. Vi udarbejder, efter aftale, mere specifikke rapporter eksempelvis i forbindelse med evalueringer på institut- eller faggruppeniveau.

På denne side kan I finde mere om det analysegrundlag (citationsdatabaser og metrikker), der ligger til grund for rapporterne, samt om de rankings, som AAU er repræsenteret på.

Vi udbyder desuden en række kurser, som relaterer sig til forskningsanalyse.