VBN-teamet

H-index

Hvad er et H-index?

H-indexet er en blandt flere metoder til at måle en forskers produktivitet og gennemslagskraft. Det bliver ofte anvendt i evalueringssammenhæng, bl.a. i forbindelse med forskningsansøgninger. H-indexet er udtryk for antal artikler (h), som har modtaget mindst h citationer. For eksempel, hvis en forfatter har 12 publikationer i en bestemt database og hver er citeret mindst 12 gange, så vil H-indexet være 12. Hvis en forfatter har én publikation, som er citeret 12 gange, vil H-indexet være 1. Jo højere H-index, jo bedre.

Forbehold ved anvendelse af H-index

H-indexet fungerer bedst inden for sammenlignelige fagområder og skal kun bruges til sammenligning af forskere på nogenlunde samme karrieretrin. En ældre forsker med en længere publikationshistorik vil næsten altid have et højere H-index end en yngre forsker. H-indexet kritiseres for at være en inkonsistent måde at måle en forskers produktivitet og gennemslagskraft på og det anbefales, at der anvendes flere metoder til at vise de mange forskellige aspekter ved en forskers gennemslagskraft. Læs mere om kritikken af H-indexet.

Hvor finder jeg mit H-index?

H-indexet er ikke statisk, men beregnes hver gang du slår det op. Det er muligt at slå sit H-index op i citationsdatabaserne Web of Science og Scopus, samt Google Scholar. I hver af databaserne beregnes H-indexet på baggrund af databasens dækning og H-indexet vil derfor næsten altid variere fra base til base

Find dit H-index i Pure

Det er muligt at finde dit H-index på din personlige profil i Pure. H-indexet i Pure baserer sig på publikationer, som er indekseret i Scopus. Det er altså en forudsætning, at din publikationsliste i Pure er up-to-date, samt at publikationen er i Scopus og har modtaget citationer.

Log ind i Pure: www.vbn.aau.dk/admin

Hvis du har publikationer i Scopus, vil det fremgår under "Min forskning".

Klik på linket "XX Scopus citationer på XX publikationer". Du vil nu kunne se de publikationer, som er indekseret i Scopus og hvor mange citationer, de har modtaget. H-indexet finder du ved at scrolle ned til den publikation, som er markeret. I eksemplet nedenfor er det publikation nr. 5, som har modtaget mindst 5 citationer. H-index er altså 5 for denne person.

Support

VBN-teamet tilbyder at hjælpe med at udregne et H-index baseret på Scopus data. Vi tilbyder kun at beregne H-index fra Web of Science og Google Scholar, hvis det er et specifikt krav fra eksempelvis bevillingsgivere til brug ved ansøgninger. Hvis der skal udregnes H-index for flere personer ad gangen anvendes data fra Scopus og Google Scholar. Google Scholar data kan dog kun anvendes, hvis linket til Google Scholar profilen er tilknyttet personprofilen i Pure.

Skriv til VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk