VBN-teamet

Analysegrundlag

Rapporterne fra VBN-teamet tager altid udgangspunkt i publikationer registreret i Pure, da publikationerne er kvalitetssikrede her. I Pure er det muligt at udvælge publikationer til analyse på fakultets-, institut- og faggruppeniveau.

I Pure tildeles publikationerne et publikations-ID til hhv. Scopus/SciVal (automatisk tildeling) og Web of Science (manuel tildeling). På baggrund af disse publikations-ID’er kan der foretages analyser af publikationerne i citationsdatabaserne.

Læs mere om citationsdatabaserne, samt hvilke metrikker, der anvendes i rapporterne på denne side.