AAU logo

VBN-teamet

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er en del af den danske performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne. BFI anvendes til at give et overblik over den danske forskningsproduktion. Midlerne fordeles til de danske universiteter på baggrund af den årlige opgørelse over forskningsproduktionen.

Nedenfor finder du yderligere information om BFI's regler og retningslinjer, resultater, autoritetslister og muligheder for at foreslå ændringer heri, faglig organisering m.v.

VBN-teamet vejleder og svarer på spørgsmål i forhold til BFI. Derudover leverer vi BFI-opgørelser til universitetets forskellige ledelseslag.