AAU logo

VBN-teamet

Rapporter

VBN-teamet leverer rapporter med forskningsanalyser til Aalborg Universitets ledelseslag på mange forskellige niveauer - fakultet, institut, sektion eller faggruppe. Det kan være simple sammentællinger af antal publikationer eller mere detaljerede analyser på publikationstyper og forskningsområder. Rapporterne tager altid udgangspunkt i publikationer i Pure. Der indgår også dybdegående bibliometriske citationsanalyser, dannet på baggrund af de store citationsdatabaser - Web of Science og Scopus, i rapporterne. Analyseværktøjet SciVal anvendes ligeledes. Læs mere om analysegrundlaget.

Vi vurderer løbende hvilket datagrundlag, udover Pure og de store citationsdatabaser, der skal indgå i vores analyser. Google Scholar og Altmetric er blandt de kandidater, vi kigger på.

 

Typer af rapporter

Institutrapporter 

Mindst to gange om året udsendes bibliometriske institutrapporter, hvori vi præsenterer en indgående analyse af institutternes publicering. Den første rapport er en publikationsrapport, som udarbejdes i juni måned. Den anden rapport er en citationsrapport, som udarbejdes i oktober måned.

 

Samarbejdsrapport

Én gang om året i maj måned udsendes en samarbejdsrapport, der bl.a. viser universitetets og fakulteternes samarbejde med andre universiteter og virksomheder.

 

Årsrapport og plakat

Én gang om året i december måned udarbejdes en større rapport, der viser status på forskning på Aalborg Universitet og på formidlingen af denne forskning. Årsrapporten giver et overordnet billede og kan udbygges med mere detaljerede opgørelser. Rapportens highlights er samlet på en plakat, der ligeledes udsendes hvert år i december.

Se aktuel årsrapport (kun adgang med AAU-login).
Se aktuel plakat

 

Ad hoc rapporter

I løbet af året udarbejdes også et antal ad hoc-rapporter efter behov og forespørgsel fra institutter, sektioner, forskningsfaggrupper m.v. Skriv til VBN-teamet, hvis du har behov for en rapport eller rådgivning omkring rapport-mulighederne.

Før du henvender dig omkring et ønske til en rapport, kan du med fordel overveje følgende:

  • Hvilken tidsperiode skal rapporten dække?
  • Hvilke organisationer skal rapporten trækkes på? Er den organisation, du ønsker data på, passende dækket i Pure? Hvis ikke organisationen er passende dækket i Pure – hvilke personer skal da indgå i rapporten?
  • Hvis der er tale om en publikationsrapport – hvilke publikationstyper skal inkluderes?