AAU logo

VBN-teamet

Forskningsformidling

Aalborg Universitets forskningsportal VBN understøtter formidlingen af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet, samt profileringen af forskere ansat ved universitetet. Begrebet forskningsformidling er i VBN-regi brugt til at favne en række områder, som hænger sammen med synliggørelsen og tilgængeliggørelsen af forskning.

I forbindelse med VBN-teamets arbejdsområder danner specielt kategorierne Forskerprofilering, Open Science, Impact og Mediedækning rammerne for til dels overlappende felter, som specifikt relaterer til indhold registreret i Pure. Indenfor disse arbejdes der med synlighed af forskningen, samt resultaterne heraf i form af forskningsanalyserapporter m.v. til universitetets ledelseslag.

Til understøttelse af forskningsformidling ved AAU, tilbyder VBN-teamet en række kurser.

Pure har en API / Web Service, som kan anvendes til udtræk af data fra Pure, hvis man f.eks. ønsker at gøre brug af Pure-data til en hjemmeside, app, forskningsprojekt eller lignende.