VBN-teamet

Forskningsformidling

Aalborg Universitets forskningsportal VBN understøtter formidlingen af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet, samt profileringen af forskere ansat ved universitetet. Begrebet forskningsformidling er i VBN-regi brugt til at favne en række områder, som hænger sammen med synliggørelsen og tilgængeliggørelsen af forskning.

I forbindelse med VBN-teamets arbejdsområder danner specielt kategorierne Forskerprofilering, Open Science, Impact og Mediedækning rammerne for til dels overlappende felter, som specifikt relaterer til indhold registreret i Pure. Indenfor disse arbejdes der med synlighed af forskningen, samt resultaterne heraf i form af forskningsanalyserapporter m.v. til universitetets ledelseslag.

Til understøttelse af forskningsformidling ved AAU, tilbyder VBN-teamet en række kurser.

VBN Indhold i andre systemer

Pure, som er systemet bag VBN, har en API / Web Service, som kan anvendes til udtræk af data fra Pure, hvis man f.eks. ønsker at gøre brug af Pure-data til en hjemmeside, app, forskningsprojekt eller lignende.

AAU Connect er en app til alumner og andre interesserede, som ønsker at skabe relation til og vidensamarbejde med Aalborg Universitet. Appen samler relevant indhold og giver et overblik over hvad AAU kan tilbyde. I appen kan du bl.a. se nyheder, arrangementer, forskning og studieprojekter. App'en henter bl.a. indhold fra VBN.

Danmarks Forskningsportal -  henter indhold fra VBN og fra alle de andre danske universiteter.

Google søgemaskinen og Google Scholar indekserer indhold fra VBN og da VBN anses som en meget valid kilde bliver indhold fra VBN rangeret meget højt i søgeresultaterne.

OpenAire er en database over Open Access publikationer, datasæt etc., som også henter indhold fra VBN.