VBN-teamet

AAU's Open Access tidsskrifter

VBN-teamet kan hjælpe ansatte på Aalborg Universitet med at udgive egne Open Access-tidsskrifter på vores Open Journal System (OJS) server. De AAU tidsskrifter, som er online tilgængelige via OJS, er alle Open Access og peer-reviewed. 

Se AAU's Open Access-tidsskrifter. En del af dem er desuden optaget på autoritetslisten for serier i Den Bibliometriske Forskningsindikator.

 

Hvad er OJS?

OJS er en Open Source publiceringsplatform, som giver den enkelte tidsskriftsredaktion mulighed for at redigere og publicere onlinetidsskrifter i én og samme arbejdsgang. Der er en række forskellige indstillinger, der kan tages i brug alt efter, hvilke dele af systemet, man ønsker at arbejde med. Man kan altså vælge enten kun at tage et trin, publiceringsdelen, i brug og dermed anvende OJS som en ren formidlingsplatform for sit forskningsfelt. Eller man kan anvende alle trinene, der dermed samler hele den redaktionelle kommunikation, tilretning, peer review-proces og publicering, i ét workflow. Læs mere om OJS.

 

Hjælp og Support

Den daglige drift af tidsskrifterne ligger hos redaktionerne. VBN-teamet står for undervisning i brugen af systemet og yder en overordnet support. Derudover sørger vi for det praktiske i forbindelse med udgivelse af det første tidsskriftnummer.

Da OJS er Open Source findes der et OJS forum, hvor brugere kan få support. Der findes ligeledes en del videoer om brugen af OJS, som kan anvendes som hjælp.