VBN-teamet

Impact i Pure

Der tales ofte om, hvilken impact (gennemslagskraft) forskning har. Impact forstås henholdsvis som akademisk impact (målt via kvantitative metrikker som citationer) og samfundsmæssig impact. Ved registrering af en impact i Pure, drejer det sig om den kvalitative og kvantitative registrering af en samfundsimpact.

 

Impact i Pure

Impact logo PureEn impact i Pure består af en kvalificerende fritekst, som udgør det kvalitative element. Derudover består det af beviser i form af aktiviteter, publikationer, presseklip m.v., som udgør det kvantitative element. Tilsammen udstilles alle data og informationer på impact-siderne i VBN.

Registreringen af samfundsimpact i Pure kan også indeholde en beskrivelse af den intenderede (fremtidige) impact, fx i forbindelse med strategier for den samfundsmæssige relevans af et projekt. 

 

Impact på AAU

Der findes ingen overordnede krav til, hvordan registreringen af impact (økonomiske, sociale, kulturelle, politiske, eller af anden art) skal foregå på AAU. Dette skyldes, at impact langt hen af vejen er kendetegnet af, at den udspringer af stærkt varierende fag- og forskningsområder og mødes af ligeså varierende samfundskontekster.

For at styrke kvaliteten i registreringen og den efterfølgende synliggørelse af impact kræves det, at der på institutniveau træffes beslutning om, hvordan impact defineres og hvilke kvalitetskriterier registreringen skal opfylde. Dette vil gøre det muligt at trække kvalitative rapporter på impact fra Pure for faggrupper m.v.

 

Forskning i Impact på AAU

Ved Aalborg Universitet forskes der indenfor forskellige rammer i kortlægningen af værdien og effekten af forskning og uddannelse i samfundet:

 

Logoer under Forskningsregistrering er anvendt med tilladelse fra Elsevier.