VBN-teamet

Projekter i Pure

Forskere ved Aalborg Universitet har som brugere af Pure mulighed for at præsentere og formidle projekter via VBN. Dette gælder alle former for projekter, uanset område, finansiering, størrelse og antallet af tilknyttede personer. Det er op til de enkelte institutter, om der skal defineres retningslinjer for organisationens projektregistreringer. 

Projekter logo PureProjekter kan registreres under typerne ”Forskning”, ”Rådgivende projekt” eller ”Andet”. Projekterne indgår også i Pure’s CV-modul.

I de tilfælde hvor projektet også har en anden hjemmeside (fx en AAU projekthjemmeside) anbefales det, at identiske basisinformationer registreres i Pure, da indhold gøres mere søgbart og vises ved relateret indhold. Er der tvivl om håndteringen af tværfaglige projekter kan der tages kontakt til VBN-teamet.

For at opnå en ensartet høj kvalitet i formidlingen har VBN-teamet lavet en vejledning til registrering af projekter i Pure.

Se vejledning til forskningsprojekter i Pure

Infoportal om forskningsprojekter på AAU

Der er udarbejdet en infoportal med en samlet oversigt over den support og de services og guidelines, der kan understøtte dig i arbejdet med hjemtagning, drift og formidling af et forskningsprojekt på AAU.

Gå til infoportalen.

Logoer under Forskningsregistrering er anvendt med tilladelse fra Elsevier.