AAU logo

VBN-teamet

SciVal (forskningsanalyse) kursus, Aalborg

Tidspunkt

25.10.2018 kl. 13.00 - 15.00

Beskrivelse

VBN-teamet tilbyder kurser i brugen af SciVal. SciVal er et administrativt forskningsanalyseværktøj, som kan anvendes af både forskere og administrative medarbejdere til at udvinde informationer om data i Scopus-databasen.

SciVal kan blandt andet anvendes:

  • til analyser af forskningsenheder
  • til afrapportering og benchmarking
  • i fundingprocesser

Du kan eksempelvis dykke ned i Aalborg Universitets godt 5000 ’topics’ i SciVal eller stille skarpt på din faggruppes samarbejdspartnere eller potentielle samarbejdspartnere globalt.

Kurset vil give dig en forståelse for datagrundlaget i SciVal, og hvad det betyder for tolkningen af data. I den forbindelse gives der også en kort gennemgang af citationsdatabaser og de forskellige bibliometriske indikatorer, der anvendes. Der vil være mulighed for hands on, hvor du kan arbejde med konkrete eksempler.

Målgruppen for kurset er institutledere, forskningsgruppeledere eller administrative medarbejdere, der arbejder strategisk med enhedernes publiceringsprofil.

Deltagelse i kurset registreres i Plan2Learn.

Arrangør

VBN-teamet

Adresse

Langagervej 2, Lokale 301a [Einstein]

Tilmelding inden

19.10.2018 kl. 09.41