VBN-teamet

Ph.d.-indlevering i Pure

Ph.d.-afhandlinger på Aalborg Universitet 

- fra indlevering til publicering

I et samarbejde mellem Ph.d.-skolerne, VBN-teamet og Aalborg Universitetsforlag er der etableret en fælles procedure for indlevering, arkivering, trykning og e-publicering af ph.d.-afhandlinger på Aalborg Universitet.

Det er både muligt at få en artikelbaseret afhandling og en monografisk afhandling ph.d.-bedømt. Den artikelbaserede afhandling består af en sammenfattende tekst og en række individuelle artikler, som publiceres uafhængigt af hinanden. I den artikelbaserede afhandling relaterer artiklerne alle til det samme emne og udgør dermed sammenlagt dét, der svarer til indholdet af en monografisk afhandling. Procedurer og vejledninger for indlevering, formatering, m.v., finder du på de underliggende sider.

Positivt bedømte ph.d.-afhandlinger er tilgængelige via Aalborg Universitets forskningsportal