VBN-teamet

Monografisk afhandling

Afhængigt af hvilket fakultet du tilhører, kan der være forskellige krav til indlevering. Regler og retningslinjer vedrørende alle detaljer er udførligt forklaret på ph.d.-skolernes hjemmesider. Det er påkrævet, at du i god tid tjekker disse for eventuel ekstra information, da kravene ikke er ens for alle!

I det følgende finder du informationer vedrørende standardproceduren for ph.d.-indlevering ved Aalborg Universitet.

BEMÆRK! Alle undtagelser fra proceduren aftales skriftligt med din ph.d.-skoleleder via ph.d.-kontorene!

 

FØR INDLEVERING I PURE

Når du uploader din Ph.d.-afhandling i Pure indleveres den officielt. Før indlevering af din ph.d.-afhandling er det dit ansvar:

 1. At formatere din afhandling efter formateringsvejledningen. Skabeloner stilles til rådighed, men er ikke obligatoriske!
 2. At din afhandling indeholder både et dansk og et engelsk resumé.
 3. At kontrollere, at du har modtaget et brev med navnene på bedømmelsesudvalgets deltagere.
 4. At kontrollere, at din vejleder har fremsendt en godkendt vejlederudtalelse til din ph.d.-skole. 
 5. (gældende for HUM/SAMF) At du har udfyldt og indleveret en erklæring på, at afhandlingen og dens indhold ikke tidligere har været indleveret til bedømmelse.
 6. Inden indlevering i Pure, at vurdere, hvorvidt du ønsker at eventuelle bilag skal indgå i monografi-filen, eller om bilagene skal uploades særskilt i Pure.
 7. At vurdere, om du alternativt vil tilknytte bilag på CD-ROM eller en USB memory stick, hvis disse er meget datatunge og dermed fylder meget. Aalborg Universitetsforlag kan være behjælpelig med at brænde en CD-ROM.
 8. At have aftalt antallet af trykte eksemplarer med dit institut inden aflevering.

 

INDLEVERING I PURE

Registreringen i Pure markerer den formelle indlevering af afhandlingen og igangsætter en proces omkring trykning, arkivering i universitetets arkiv og e-publicering af afhandlingen.

Som ph.d.-studerende skal du:

 1. Indlevere din ph.d.-afhandling i Pure via følgende link: http://www.vbn.aau.dk/admin. Felter med * [stjerne] er obligatoriske og skal udfyldes.
 2. Være opmærksom på, at systemet kun er beregnet til upload i PDF-format.
 3. I Pure markere om din fulde ph.d.-afhandling må e-publiceres.
 4. Registrere en bagsidetekst til omslaget i Pure (1200 anslag – inklusiv mellemrum), hvis en sådan ønskes.

 

Du kan se din ph.d.-indlevering i Pure, men ikke rette eller tilføje informationer. Opdager du fejl, skal du hurtigst muligt tage kontakt til VBN-teamet. Er der behov for større ændringer, vil en ny ph.d.-indlevering skulle igangsættes.

BEMÆRK! Din afhandling kan blive afvist i løbet af indleveringsprocessen. Fakultetskontoret registrerer om afhandlingen indstilles eller afvises til forsvar. Afvises afhandlingen i bedømmelsesprocessen, vil en ny ph.d.- indlevering skulle igangsættes.

 

EFTER INDLEVERING I PURE

Når du har indleveret, skal du sende en e-mail til Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk) med angivelse af det ønskede antal trykte eksemplarer af ph.d.-afhandlingen (aftalt med instituttet) og dit valg af omslag. Hvis ikke andet oplyses, trykkes afhandlingen med standardforsiden uden foto.

Din afhandling vil automatisk undergå et tjek for plagiat, i henhold til de gældende procedurer.

Efter indlevering vil ph.d.-afhandlingen kun være tilgængelig for relevante administrative personer i Pure.

 

Ph.d.-skolerne er ansvarlige for:

 • at udfylde de administrative data, samt information vedrørende forsvar.
 • at registrere om afhandlingen indstilles eller afvises til forsvar.
 • at inddatere datoen for forsvar i PhD Manager.

 

Aalborg Universitetsforlag er ansvarlig for:

 • Kolofon med forlagsinformation, herunder ISBN og ISSN nr. Forlaget må kun tilføje omslag og kolofon. Hvis filen ikke som minimum overholder formateringskravene og derfor ikke kan trykkes, kontaktes forfatter direkte af forlaget, så eventuelle fejl og mangler kan udbedres.
 • At få trykt ph.d.-afhandlingen til bedømmelsesudvalget indenfor syv arbejdsdage.
 • At det aftalte antal eksemplarer trykt til bedømmelse sendes direkte til Fakultetskontoret (uanset antal styk bestilt i første trykning). Såfremt alt er bestilt i første trykning, videresender Fakultetskontoret de overskydende eksemplarer til instituttet.
 • At en korrekt fakturering af de trykte eksemplarer sendes direkte til dit institut.

 

EFTER FORSVAR

Efter du formelt er blevet tildelt din grad af Akademisk Råd på et af deres kvartalsvise møder, vil din afhandling blive e-publiceret og fremgå af din og instituttets VBN-profiler.