VBN-teamet

Faciliteter og Udstyr i Pure

Det er muligt at registrere forskellige former for faciliteter, udstyr og komponenter i Pure. Dette gøres kun efter aftale mellem den enhed som administrerer en facilitet/et udstyr og VBN-teamet.

Faciliteter, udstyr og komponenter udstilles i VBN med titel og beskrivelse (fritekst) af den valgte type og eventuelt vedhæftede billeder. Derudover angives kontaktmuligheder, webadresser og adgang til faciliteten og/eller udstyret. Faciliteter/udstyr som består af flere dele og dermed indeholder flere ID’er kan samles under én registrering. Relateret udstyr vises sammen.

Faciliteten eller udstyret associeres med mindst én intern person eller organisation. Det vil blive vist i en hierarkisk orden (fx: udstyr D, som hører under laboratorium C, som er underlagt institut B, ved fakultet A). Relateres der til et bestemt projekt, vil dette blive synliggjort både på projektsiden og ved faciliteten/udstyret. 

Hvis aktuelt, kan låne-/bookingmuligheder og betingelserne for dette ligeledes beskrives nærmere.

Kontakt

Kontakt VBN-teamet for nærmere information om registrering af faciliteter og udstyr i Pure.

Logoer under Forskningsregistrering er anvendt med tilladelse fra Elsevier.