VBN-teamet

FN's Verdensmål i Pure og VBN

HVAD ER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING? 

På FN-topmødet i New York den 25. september 2015, blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere og trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene skal frem til 2030 hjælpe mod en mere bæredygtig udvikling i verden. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal efterleves af FN's 193 medlemslande. FN's verdensmål

 

FN'S VERDENSMÅL I PURE OG VBN 

FN’s Verdensmål er i marts 2021 blevet tilføjet som en ny funktionalitet i PURE og VBN-portalen. På nuværende tidspunkt understøttes tilføjelsen af Verdensmål på Personprofiler, Organisationsprofiler, Projekter og Publikationer. Det betyder, at forskere via Pure fremover kan "tagge" og fremhæve deres forskning og profiler med et eller flere Verdensmål i VBN.   

 

EKSEMPler PÅ HVORDAN VERDENSMÅLENE VISES I VBN 

Visning på personer: 

Visning på Organisationsprofil:

Visning på Projekt:

 

Visning på publikation: 

 

FREMGANGSMÅDE 

Profiler, projekter og publikationer skal i første omgang tagges manuelt i PURE. Det vil sige, at det er den enkelte forsker, som er ansvarlig for sit eget indhold. Dette skal være med til at sikre en høj datakvalitet og aktualitet i brugen af Verdensmålene. 

 

Hvordan føjer jeg Verdensmålene til min VBN-profil? 

Du kan selv manuelt tilføje et eller flere Verdensmål på din profil i Pure, som så vil blive vist på din VBN-profil fremadrettet. Det gøres således: 

Log ind i Pure her: https://vbn.aau.dk/admin og følg de tre trin vist på billedet nedenfor: 

 

Se også denne vejledning, der viser mere om, hvordan du får mest muligt ud af din personprofil i Pure. 

 

Hvordan tilføjer jeg Verdensmål til min forskningsgruppe, sektion eller anden organisation i VBN?

Du skal have redaktør-rettigheder til den pågældende organisation for at kunne tilføje Verdensmål.

Ellers kontakt din VBN indberetningsansvarlige eller VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

 

Hvordan føjer jeg Verdensmålene til mine publikationer og projekter? 

Du kan manuelt tilføje et eller flere Verdensmål på en publikation eller et projekt – fx i forbindelse med registrering af disse.  

Det gøres således: 

Log ind i Pure her: https://vbn.aau.dk/admin og følg de fire trin vist på billedet nedenfor (samme procedure for projekter): 

 

FAQ

 

HVORFOR ANVENDE VERDENSMÅLENE I VBN OG PURE? 

Formålet med at anvende FN’s Verdensmål i Pure og VBN er både at fremhæve relevansen og styrke formidlingen af forskning udført ved AAU. Men samtidigt i lige så høj grad også at understøtte universitetets strategiske arbejde med bæredygtighed, ranking og afrapportering. 

Som forsker kan du bruge det til at fremhæve hvilke verdensmål din forskning og ekspertise bidrager til – eller har et potentiale for at bidrage til. Derigennem styrkes både formidling og profilering. Samtidigt skal det skabe et overblik over, hvilken forskning og viden AAU har, der kan bringes i spil, i relation til verdensmålene og de udfordringer de forsøger at løse. 

FN’s Verdensmål er en del af AAU’s strategiarbejde. Universitetet arbejder aktivt og ansvarligt for at bidrage til en bæredygtig udvikling gennem uddannelse, forskning, samarbejde og ved at reducere miljøpåvirkningerne fra AAU’s drift samt fremme ligestilling og socialt ansvar.  

Universitetets styrker fremgår klart af AAU’s Bæredygtighedsrapport for 2019-2020

 

HVAD DEFINERER OM MIN FORSKNING BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE? 

Vurderingen af, om en publikation bidrager til verdensmålene, er op til dig som forsker. Der foreligger ikke en “gylden standard”, der definerer hvorfor og hvordan en publikation konkret bidrager til at løse udfordringerne eller delmålene under FN’s verdensmål. Endvidere er det svært målbart. Forskningspublikationer i sig selv løser, isoleret set, nok ikke udfordringerne - men den viden, der formidles gennem publikationen, kan omsættes, og have en samfundsmæssig effekt i mange forskellige sammenhænge. Overvej derfor gerne, om den viden der formidles gennem publikationen, potentielt set kan bringes i spil i relation til SDG’erne. 

 

KAN DET IKKE AUTOMATISERES? 

På sigt er intentionen, at det skal være muligt at afrapportere på forskning indenfor Verdensmålene.  

Pure har en funktion, der automatisk tilføjer Verdensmål på publikationer, baseret på forskellige kriterier. Måden, det fungerer på, er, at PURE ved brug af denne metode prøver at identificere de publikationer fra AAU, der bidrager til de forskellige SDG’er, og så automatisk "tagger" publikationen med et eller flere SDG'er. Implementeringen af dette ville dog medføre, at alle publikationer tagges uanset alder og relevans, så indtil videre har vi valgt at afvente med at aktivere dette.