VBN-teamet

Undervisningsportfolio i Pure

Som underviser ved Aalborg Universitet forventes det, at du udfylder og løbende vedligeholder en Undervisningsportfolio i Pure. Undervisningsportfolioen skal som minimum opdateres forud for den årlige MUS. Den skal som minimum indeholde oplysninger fra og med semesterstart efterår 2015 (eller derefter ved senere ansættelse).

Du vælger selv, om du vil supplere din undervisningsportfolio med oplysninger om undervisningsaktiviteter fra før efteråret 2015. Ønsker du at medtage tidligere undervisningsaktiviteter, fastlægger du selv detaljeringsniveauet i udfyldelsen af punkterne (eksempelvis hvorvidt du skriver ”flere års erfaring med vejledning af specialer på oecon.” eller ”vejledt 25 specialer på oecon. fra 2010 til 2015”).

Spørgsmål vedrørende undervisningsportfoliens faglige indhold bedes rettet til fakulteternes kvalitetssikringsmedarbejdere.

 

Oprettelse af undervisningsportfolio i Pure

  • I Pure opretter du en undervisningsportfolio under modulet ”Curriculum Vitae”.
  • Indhold tilføjes manuelt i Undervisningsportfolioen. Der er ingen automatisk import af indhold.
  • Det er obligatorisk at udfylde punkterne fra 1 til 5, mens det er op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at udfylde punkterne 6, 7 og 8.

Læs vejledning til oprettelse af undervisningsportfolio eller se video nedenfor.