VBN-teamet

GDPR og copyright

Aalborg Universitets forskningsportal VBN bygger på PURE, et CRIS (Current Research Information System) og fuldtekstarkiv udbudt af firmaet Elsevier. Pure har siden 2003 været i brug til forskningsregistrering på AAU og administreres af VBN-teamet, som var med til at udvikle systemet i dets startfase (se VBN's historie). 

Informationer om publikationer m.m. registreret i Pure og formidlet via VBN trækkes af og formidles via en række andre systemer, deriblandt OpenAire og Open Access-indikatoren, m.fl.: 

VBN indhold i andre systemer

Læs om Styrelsen for Forskning og Uddannelses behandling af personoplysninger i forbindelse med Open Access-Indikatoren.

 

AAU og Elsevier

Ifølge aftalen indgået mellem Elsevier (systemudbyder) og Aalborg Universitet (bruger), som administrator af universitetets brugere (autoriseret bruger):

 • er Elsevier ansvarlig for systemvedligeholdelse og -udvikling, samt databeskyttelse.
 • er Elsevier forpligtiget til ikke at videregive, eller på anden vis at gøre brug af, indhold (af enhver art) registreret i Pure.
 • ligger alle intellektuelle rettigheder til forskning registreret i Pure hos brugeren/den autoriserede bruger.
 • vil Elsevier ikke uden en skriftlig tilladelse fra brugeren anvende informationer vedrørende autoriserede brugere til andre formål end dem kontraktligt fastlagt mellem AAU og Elsevier.
 • vil Elsevier ikke videregive information om en autoriseret bruger:
  • undtagen i det omfang det er nødvendigt for at opfylde funktionerne i kontrakten mellem AAU og Elsevier.
  • undtagen hvis der opstår en rimelig nødvendighed i forbindelse med sikkerheds-, svindel- eller andre juridiske spørgsmål.
  • undtagen hvis produkter abonneret på igennem Elsevier, erhverves af et andet firma.

 

AAU, Elsevier og EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Elsevier er forpligtiget til at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning, se Elsevier and the General Data Protection Regulation. Heri fastholdes det blandt andet, at ”As part of our GDPR program, we [Elsevier] evaluated, and where necessary made enhancements to, our products, services and practices to ensure that we treat personal data in line with GDPR and with what the community expects of us”.

AAU er forpligtiget til ikke at videregive fortrolige informationer vedrørende Aalborg Universitet som institution eller fortrolige oplysninger om autoriserede brugere til Elsevier. Hvis autoriserede brugere vælger at registrere eksempelvis privatadresser, telefonnumre eller lignende i Pure og dermed at udstille disse oplysninger via VBN, sker dette på eget ansvar.

Elseviers Privacy Principles

Elseviers Privacy Policy

Informationssikkerhed på Aalborg Universitet

 

AAU, Pure/VBN og Copyright

Forskning formidlet via VBN er offentlig tilgængelig. Ansvaret for forskningen ligger hos Aalborg Universitet og universitetets autoriserede brugere.

Ansvar og rettigheder til alt indhold registreret i Pure ligger hos Aalborg Universitet og de enkelte forskere. I hvert enkelt tilfælde skal gældende copyright-regler følges (Læs mere på AAU copyright).