VBN-teamet

Citationsdatabaser

Scopus

Scopus er den største bibliografiske database indeholdende abstracts og citationer for fagfællebedømte tidsskriftsartikler. Traditionelt er natur-, sundheds- og til dels ingeniørvidenskab bedre dækket i Scopus end samfundsvidenskab og humaniora. Antallet af indekserede tidsskrifter og bogserier udvides løbende og det er muligt at komme med nye forslag til indekseret indhold. Scopus dækker fra 1996 og frem.

Hvis en publikation i Pure findes i Scopus får det automatisk tildelt et publikations-ID fra Scopus, som kan anvendes i forbindelse med analyser.

Man kan med fordel registrere sit Scopus Author ID i sin personprofil i Pure, hvis man har mange publikationer i Scopus.

 

SciVal

SciVal er et rapportværktøj, der anvendes til analyse af data i Scopus. Det er muligt at lave benchmark- og samarbejdsanalyser i SciVal på baggrund af publikations- og citationsdata i Scopus. Desuden gives et godt overblik over organisationers og personers publicering. SciVal er integreret i Pure, således at organisationer og forfattere fra Pure kan genfindes i SciVal til yderligere analyse. VBN-teamet afholder kurser i brugen af SciVal.

 

Web of Science

Web of Science er en tværvidenskabelig artikel- og citationsdatabase på linje med Scopus. Databasen dækker naturvidenskaberne, de sociale videnskaber og de humanistiske videnskaber. Web of Science inkluderer artikler og konferenceartikler fra 1960’erne og frem, men indeholder også henvisninger til ældre materiale i form af referencer.

Hvis en publikation i Pure findes i Web of Science kan der tildeles et publikations-ID fra Web of Science, som kan anvendes i forbindelse med analyser. VBN-teamet foretager 1-2 gange årligt manuelt søgninger i Web of Science og tildeler publikations-ID'er.

Man kan med fordel oprette et Researcher ID, hvis man har mange publikationer i Web of Science og registrere det i sin personprofil i Pure.

 

Google Scholar

Google Scholar er en søgemaskine, der indekserer videnskabelig litteratur, som enten ligger frit tilgængelig på Internetttet, eller som Google har fået lov at crawle fra forlagenes databaser. Google Scholar har en bredere dækning af publikationstyper, samt forskningsområder end de traditionelle citationsdatabaser Scopus og Web of Science. Det er ikke tydeligt, hvordan Google Scholar udvælger den videnskabelige litteratur eller hvilke databaser de dækker. Google Scholar optæller også citationer, men der ligger ingen dokumentation bag dækningen. En undersøgelse af Jacso fra 2010 viser, at der sker betydelige fejl i databearbejdningen og man skal derfor være varsom i brugen af citationer fra Google Scholar. Det er dog muligt at bearbejde data fra Google Scholar i programmet Publish or Perish, som er udviklet af Anne-Will Harzing.

Pure er ikke integreret med Google Scholar og det er derfor forbundet med et vis usikkerhed, når der analyseres publikationer i Google Scholar.

Det er nødvendigt med en Google Scholar Citations Profile for at kunne analysere publikationer fra Google Scholar. Man kan indsætte et link til Google Scholar Citations Profile i sin personprofil i Pure.