VBN-teamet

Metrikker

I VBN-teamets rapporter anvendes en række traditionelle metrikker, som er med til at måle akademisk impact og som er velkendte indenfor bibliometrien. Bibliometri er den kvantitative analyse af publikationer og publiceringsmønstre. Analyserne kan være mere eller mindre komplekse – fra simple publikationsoptællinger til omfattende citationsanalyser med flere metrikker. De kvantitative analyser bør dog aldrig stå alene, men bør altid suppleres af kvalitative analyser.

Læs mere om metrikker i Research Metrics Guidebook.

Der findes også en række alternative metrikker, som udstilles på publikationer i VBN. Det er dog ikke muligt at medtage disse metrikker i VBN-teamets analyser.

 

Publikationsoptælling

En optælling af publikationer anvendes til at vise forskningsproduktiviteten. Det kan være optælling af:

  • Tidsskriftartikler
  • Bogbidrag
  • Bøger
  • Rapporter

Læs mere om publikationsoptælling.

 

Citationsoptælling

Citationsoptælling summerer antallet af en publikations modtagne citationer indtil en given dato. Forskelle i antal citationer skyldes databasernes dækning. VBN-teamet anvender primært databasen Scopus, som datagrundlag til citationsoptælling, men Web of Science og Google Scholar anvendes efter forespørgsel.

Læs mere om citationsoptælling.

 

H-index

H-indexet en metode til at måle både produktivitet og gennemslagskraften af en publikation. H-indexet er ikke statisk; det beregnes hver gang du slår det op. Hver database vil beregne sit eget H-index, som baserer sig på forskelligt indhold og dato. Scopus, Web of Science og Google Scholar kan således vise H-index forskelligt for den samme forsker.

H-indexet er udtryk for antal artikler (h), som har modtaget mindst h citationer.  For eksempel, hvis en forfatter har 12 publikationer i en bestemt database og hver er citeret mindst 12 gange, så vil H-indexet være 12. Hvis en forfatter har én publikation, som er citeret 12 gange, vil H-indexet være 1. Jo højere H-index, jo bedre.

Læs mere om H-index.

 

Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

FWCI beregnes på baggrund af Scopus data og anvendes i SciVal. Metrikken tager højde for forskelle i fagområder. Det er et mål for, hvordan antallet af citationer for et publikationssæt ligger i sammenligning med gennemsnittet for tilsvarende publikationer i Scopus. Et FWCI over en (1) betyder, at man modtager flere citationer end verdensgennemsnittet inden for et givet fagområde.

Læs mere om FWCI.

 

Source Normalized Index per Paper (SNIP)

SNIP beregnes på baggrund af Scopus data og anvendes i SciVal. SNIP måler et tidsskrifts gennemslagskraft i forhold til et fagområde ved at vægte citationer på baggrund af det totale antal citationer indenfor fagområdet. SNIP’en kan anvendes til at sammenligne tidsskrifter fra forskellige fagområder.

Læs mere om SNIP.

 

CiteScore

CiteScore beregnes på baggrund af Scopus data og anvendes i SciVal. Beregningen af CiteScore er enkel og er baseret på de gennemsnitlige antal citater, der modtages pr. publikation. CiteScore er antallet af citationer, der modtages af et tidsskrift på et år, til publikationer, der blev publiceret i de tre foregående år, divideret med antallet af publikationer publiceret i de samme tre år i tidsskriftet.

CiteScore udregning

Læs mere om CiteScore.

 

SCImago Journal Ranking (SJR)

SJR anvendes på tidsskrifter i Scopus. SJR viser et tidsskrifts gennemslagskraft. Det beregnes ved at tage det gennemsnitlige antal vægtede citationer modtaget i det valgte år af de dokumenter, der har publiceret i tidsskriftet i de seneste tre år. 

Læs mere om SJR.

 

Journal Impact Factor (JIF)

JIF anvendes på tidsskrifter i Web of Science. JIF viser et tidsskrifts gennemslagskraft. Det beregnes ved at tage alle citationer, et tidsskrift har modtaget i et givent år, til publikationer udgivet i de foregående to år, divideret med det totale antal publikationer (artikler, oversigtsartikler, artikler i proceedings) udgivet i de foregående to år.

Læs mere om JIF

 

Samarbejdsmetrikker

I analyseværktøjet SciVal er der mulighed for at analysere graden af samarbejde. Dette baserer sig på de affilieringer, der står på publikationen i Scopus. Læs Aalborg Universitets affilieringsvejledning.

Samarbejde kan være indenfor disse typer:

  • Internationalt samarbejde
  • Nationalt samarbejde
  • Institutionelt samarbejde
  • Erhvervssamarbejde

Læs mere om samarbejdsmetrikker.