VBN-teamet

Copyright

Copyright ved ph.d.-indlevering i Pure

Når du indleverer din afhandling, bliver du bedt om at markere, om din ph.d.-afhandling må e-publiceres.

  • Vælger du, at din fil til bedømmelsesudvalget må publiceres, vil denne fil blive klargjort af Aalborg Universitetsforlag til e-publicering efter den formelle tildeling af grad.
  • Aalborg Universitetsforlag står som udgiver og er ansvarlig for tildeling af ISBN og ISSN. Som forfatter beholder du alle rettigheder til afhandlingen.
  • Vælger du, at din afhandling IKKE må publiceret, markerer du ”Ingen version må publiceres, kræver skriftlig tilladelse”.
  • Hvis du ønsker det, kan en embargo-periode sættes for publicering af selve afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling.

 

Copyright ved artikelbaseret afhandling

Hvis du skriver en artikelbaseret afhandling, skal du have afklaret følgende vedr. copyright inden indlevering i Pure:

  • Copyright-rettigheder for dine artikler, hvis du ønsker at disse skal indgå i den e-publicerede udgave af afhandlingen. Hvis ikke du kan få tilladelse fra forlagene til at parallelpublicere dine artikler i din afhandling, kan du vælge at henvise til artiklen på forlagets hjemmeside via link eller DOI i din afhandling.
  • Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, der ikke må parallelpubliceres, skal du svare at "en reduceret version må publiceres". Dermed bliver det muligt at uploade endnu et dokument uden artikler, og denne version vil blive klargjort til publicering. Den fulde version af afhandlingen, inklusiv alle artiklerne i fuldtekst, vil kun blive sendt til bedømmelsesudvalget.
  • hvis din afhandling består af artikler hvor medforfattere optræder, skal du fremsende godkendte, underskrevne medforfattererklæringer til bedømmelse af ph.d.skolen inden indlevering.
  • Har du artikler som er afsendt, men endnu ikke optaget, vil vi opfordre dig til at søge om tilladelse til at parallelpublicere hos forlaget, hvis du ønsker at artiklen skal indgå i den e-publicerede udgave af din afhandling.
  • Ønsker du at søge copyright i det øjeblik du indsender din artikel til forlaget, har UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) udarbejdet en tillægskontrakt, som du kan indsende sammen med din artikel.

TECH og ENG ph.d.-skolerne har lavet en oversigt over de mest brugte forlag med link direkte til deres online forms vedrørende afklaring af copyright-rettigheder.