VBN-teamet

Ph.d. afhandlinger: E-publicering

Når du indleverer din afhandling, bliver du bedt om at markere, om din ph.d.-afhandling må e-publiceres. Vælger du, at din fil til bedømmelsesudvalget må publiceres, vil denne fil efter positivt bedømt forsvar blive klargjort af Aalborg Universitetsforlag til e-publicering efter den formelle tildeling af grad. Aalborg Universitetsforlag vil stå som udgiver. Som forfatter beholder du alle rettigheder til afhandlingen.

Hvis du ønsker det, kan en embargo-periode sættes for publicering af selve afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling.

 

Tildeling af grad

Når tildelingen af ph.d.-graden er formelt godkendt af Akademisk Råd og registreret af Fakultetskontoret, e-publiceres ph.d.-afhandlingen i ph.d.-serien for Aalborg Universitet på Forskningsportalen (VBN), hvis dette er blevet valgt.

 

Aalborg Universitets fem Ph.d.-serier

Der er etableret fem serier – en for hvert hovedområde:

  • Ph.d.-serien for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet - ISSN (online) 2246-1302
  • Ph.d.-serien for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet – ISSN (online) 2246-123x
  • Ph.d.-serien for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet – ISSN (online) 2446-1636
  • Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet – ISSN (online) 2246-1256
  • Ph.d.-serien for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet - ISSN (online) 2446-1628

Aalborg Universitetsforlag står som udgiver og er ansvarlig for tildeling af ISBN og ISSN. Forfatteren beholder alle rettigheder til afhandlingen. Se copyright for afhandlinger ved AAU.

 

Arkivering

Aalborg Universitetsbibliotek er ansvarlig for arkiveringen af ph.d.-afhandlingerne. Samtlige versioner (ideelt set er der kun en) af den enkelte afhandling arkiveres i Pure (AAU’s fuldtekstarkiv) med henblik på eventuelle efterfølgende behov for dokumentation.

 

Synlighed

Den enkelte afhandling vises i AAU’s forskningsportal (VBN), på den ph.d.-studerendes VBN-profil, instituttets VBN-side og eventuelt AAU hjemmeside, samt på Aalborg Universitetsforlags hjemmeside.