VBN-teamet

Minimumskrav til format

Skabeloner

Skabelonerne nedenfor er et tilbud, ikke et krav. Hvis din afhandling opfylder nedenstående minimumskrav, kan den trykkes i AAU designet.

Support

Det er den Ph.d.-studerendes ansvar at have styr på format og minimumskrav.

Der er udarbejdet en vejledning til Word og Latex, som kan tilgås nedenfor.

Aalborg Universitetsforlag kan besvare spørgsmål til InDesign-skabelonen og PDF-formatet.

Minimumskrav

format

  • Sidestørrelse: 170 mm x 240 mm. (Dette gælder alle sider, inklusive artikler der trykkes sammen med selve afhandlingen)
  • Margin: top, bund, højre, venstre: 25 mm
  • Sidetal og sidehoved: Placeres centreret
  • Skrifttyper: Anvend kun Windows/MAC standard skrifter (fx Arial, Verdana, Times New Roman, Minion Pro, Baskerville, Garamond, osv.)
  • Alle sider i PDF’en skal være lodret-stående sider (portræt)

 

Anbefalede skriftstørrelser

Skrevet som skriftstørrelse / linieafstand i punkt. Fx brødtekst med 10pt skriftstørrelse og 12pt linieafstand

  • Brødtekst: 10pt / 12pt linjeafstand
  • Citat: Kursiv

 

Kapitler

Vær opmærksom på, at nye kapitler skal starte på en højre side. Dette kan i Word sikres ved at anvende funktionen til "Breaks" og vælge "Odd page".