AAU logo

VBN-teamet

Publiceringsstrategi

VBN-teamet vejleder og underviser i nogle af de værktøjer, der kan anvendes forud for forskningspublicering. Vi kan hjælpe med nogle af de strategiske overvejelser, der er vigtige at gøre sig, inden du indsender en artikel eller et manuskript til tidsskrifter, forlag eller konferencer.

VBN-teamet har udarbejdet en tjekliste, som ses nedenfor, der kan bruges som afsæt til at udarbejde en publiceringsstrategi. Ved hvert punkt er der foreslået nogle værktøjer, som kan hjælpe i forhold til at vurdere synligheden af et tidsskrift, overvejelser ifm. Open Access, samt udgivernes prestige og troværdighed.

VBN-teamet har udarbejdet en skabelon, hvor alle punkterne fra tjeklisten står i, samt et skema, hvor selve publiceringsstrategien kan skrives ind.

Strategiramme

Overordnede overvejelser i begyndelsen af processen kan adressere:

 • Hvad
 • Hvor
 • Profilering
 • Samarbejde

Hvad?

 • Perspektiv for strategien – hvad er publiceringsstrategien en del af?
 • Er jeres/din strategi langsigtet eller kortsigtet (tidshorisonten)
 • Overvej type af publikation: Tidsskriftartikler, bøger, antologibidrag, rapport, konferenceartikel.

Hvor?

 • Overvej hvilket tidsskrift, forlag eller konference publikationen skal udgives ved eller præsenteres på.
 • Er der på forhånd nogle krav fra eksempelvis bevillingsgivere, som skal opfyldes (publikationen og/eller data skal være Open Access)?

 

 PROFILERING

 • Udarbejd en profileringsplan
 • Hvilke digitale platforme vil du anvende til at profilere din forskning (Twitter, LinkedIn, Facebook etc.)
 • Forsker ID (ORCID, Scopus Author ID, Research ID)
 • Forskerprofiler (VBN-profilen, Google Scholar profile, andre profiler)
 • Deling af artikler via Open Access
 • Deling af forskningsdata (CLAAUDIA)
 • Skrive og blogge før publicering (OBS: tjek tidsskrifter og forlags politik for omtale før publicering!)

Værktøjer: 

 

 SAMARBEJDE/NETVÆRK

 • Overvej om du/I skal samarbejde med andre?
 • Strategisk samarbejde
 • Internt/eksternt samarbejde
 • Samarbejde med virksomheder
 • Samarbejde er en fordel i BFI-sammenhæng!
 • Er der en fordel ved at skrive alene?

 

Tjekliste til publiceringsstrategi

Når strategierne er afklaret, følger de nærmere overvejelser omkring den enkelte publikation og hvordan målgruppen på bedste vis adresseres:

Aims/scope

 • Tidsskriftet/forlaget/konferencens fagområde, målgruppe og indhold
 • Overvej hvordan du bedst når din målgruppe
 • Er tidsskriftet mere generelt eller er det specialiseret?
 • Geografisk rækkevidde (regionalt, nationalt, internationalt)
 • Berigelse (design, layout, indeksering i databaser, markedsføring)
 • Fagfællebedømmelse
  • Er tidsskriftet fagfællebedømt?
  • Tilbyder forlaget fagfællebedømmelse på hele manuskriptet (krav for at få BFI-point) eller kun på dele af manuskriptet?
  • Hvilken type fagfællebedømmelse drejer det sig om? Single blind (bedømmerens navn er anonymiseret), double blind (både forfatters og bedømmers navn er anonymiseret) eller åben (hele processen er transparent)
 • Hvad er tidsskriftets afvisningsprocent?
 • Hvor lang tid tager publiceringsprocessen?

Værktøjer:

 • Cabell’s whitelist 
 • Ulrichs (indeholder information om mere end 300.000 tidsskrifter, bl.a. om indeksering, tilgængelighed, publiceringshyppighed etc.) 

 

 Genfinding/synlighed

 • Er tidsskriftet indekseret i de store databaser?

Værktøjer:

 

 Open Access

 • Tjek krav fra bevillingsgiver om Open Access
 • Er Open Access-publicering en mulighed?
 • Forstå vejen til Open Access:
  • Den grønne vej – selvarkivering af det fagfællebedømte, accepterede manuskript i VBN (uden omkostninger)
  • Den gyldne vej – publicering i rene Open Access-tidsskrifter (Omkostninger i form af Article Processing Charges)
 • Pris. Cost/benefit. Sørg for at omkostninger til gylden Open Access-publicering kan finansieres (ex. fra bevillingsgivere)
 • Undersøg AAU’s aftaler om Open Access-publicering ved nogle forlag

Værktøjer:

 

 Prestige (Impact factor og andre bibliometriske indikatorer)

 • Tjek et tidsskrifts prestige ved at kigge på dets impact. Der findes flere forskellige værktøjer.

Værktøjer:

Troværdighed

Værktøjer tidsskrifter:

Værktøjer forlag:

Værktøj konferencer: